De Zoed – Molenwijk

Huisartsen nieuws

De huisartspraktijken van De ZOED (Molenwijk en Schalkwijk) zijn recent bezocht (gevisiteerd) door de onafhankelijke accreditatie organisatie NPA. Dit accreditatie bureau meet als het ware de kwaliteit van zorg zoals die door de huisartsen praktijken geleverd wordt.

Accreditatie van de huisartspraktijk is onder andere van belang om de geleverde zorg inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar te maken. Ook is het van belang voor de huisartsen opleiding.

De huisartsenpraktijken binnen De ZOED komen goed door de toetsing (accreditatie). Vrij vertaald houd dit in dat we de zaken op orde hebben, goede zorg leveren en de praktijken efficiënt runnen.