De Zoed – Molenwijk

Nieuwsbrief DeZOED

Voor u ligt alweer de laatste De ZOED Nieuwsbrief van 2015

Deze verschijnt in een periode van het jaar waarin vaak teruggekeken wordt op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. We zullen deze nieuwsbrief onder andere benutten om wat verder terug te kijken dan het laatste jaar. Bijna 42 jaar om preciezer te zijn. Dat is namelijk het aantal jaren geleden dat dokter JWM (Han) Jacobs zich vestigde als huisarts aan de Laan van Parijs in Haarlem.

Lees hier de gehele nieuwsbrief