De Zoed – Molenwijk

De ZOED nieuws

Voor u ligt de allereerste digitale versie van De ZOED nieuwsbrief. Deze eerste digitale versie volgt op de eerste, gedrukte, versie welke weids in de buurt is verspreid. Deze nieuwsbrief heeft u per mail ontvangen omdat u heeft aangegeven bij uw huisarts, apotheek of andere zorgverlener deze digitaal te willen blijven ontvangen.

Zoals u verderop in de nieuwsbrief zult lezen verandert er regelmatig iets in de zorg. Eén van de recente veranderingen betreft een andere benadering /bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Het thema van deze tweede nieuwsbrief is dan ook geestelijke gezondheidszorg