Huisartsenpraktijk Israel

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
Voor spoed tijdens kantooruren belt u het praktijknummer: 023-5361135 en kiest 1.
Voor spoed na 17.00u ’s middags en in het weekend belt U de huisartsenpost: 023-5453200

De praktijk maakt gebruik van een telefooncentrale met keuzemenu. Wij willen u verzoeken uitsluitend bij zeer dringende spoedgevallen te kiezen voor de spoedlijn.
Zo blijven wij bereikbaar voor patienten waarvoor ‘iedere minuut telt’.Omdat de telefooncentrale beschikt over een beperkt aantal lijnen is het mogelijk dat u verzocht wordt op een later tijdstip terug te bellen. Alle overige lijnen dan de spoedlijn zijn dan namelijk bezet.