Huisartsenpraktijk Blank

Universitaire praktijk

Universitaire huisartsenpraktijk

Onze praktijk is een universitaire huisartsenpraktijk. Dit houdt in dat wij samenwerken met de Vrije Universiteit aan de opleiding van artsen en huisartsen en dat wij meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

In het belang hiervan wordt er soms een beroep op u gedaan om aan bepaalde projecten mee te werken. Alle door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U heeft te allen tijde het recht van medewerking af te zien.

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek worden sommige patiëntengegevens opgenomen in de database van het Academische Huisartsen Netwerk van het VUMC. Alle gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen, dat wil zeggen dat zij alleen voor uw eigen huisarts naar de patient herleidbaar zijn! Indien u toch niet wilt dat uw gegevens voor deze database gebruikt worden, dan kunt u dit aan uw huisarts aangeven en wordt uw dossier hiervan uitgesloten.

Alle wetenschappelijke onderzoeken die in de praktijk worden uitgevoerd zijn goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het VUMC.