Huisartsenpraktijk Blank

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Voor spoed belt u het praktijknummer: 023-5362801 en kies 1.

De praktijk maakt gebruik van een telefooncentrale met keuzemenu. Wij willen u verzoeken uitsluitend bij zeer dringende spoedgevallen te kiezen voor de spoedlijn. Zo blijven wij bereikbaar voor patienten waarvoor ‘iedere minuut telt’.

Omdat de telefooncentrale beschikt over een beperkt aantal lijnen is het mogelijk dat u verzocht wordt op een later tijdstip terug te bellen. Alle overige lijnen dan de spoedlijn zijn dan namelijk bezet.