Huisartsenpraktijk Blank

Nuttige Links

Achmea/Agis: Met zorgverzekeraar Achmea werken wij samen in het kader van vernieuwingen en projecten.
Achmea heeft samen met dochteronderneming Agis twee sites, waarop gezocht kan worden naar zorgverleners in de buurt.
Daarbij wordt een vermelding van de kwaliteit van de zorgverlener gegeven:

Zorgzoeker: www.zorgzoeker.achmea.ic-s.nl
Zorggids: www.agisweb.nl/Voor_Consumenten/Verzekering/Begrippenlijst/Zorggids

Voor betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:
www.thuisarts.nl

Welzijnswerk in de wijk:
www.dock.nl/haarlem

Informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:
www.rivm.nl

Reizigersinformatie van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering: www.lcr.nl

Voor informatie over anticonceptie :
www.anticonceptie.nl
www.beschermjelijf.nl
www.beschermjedochter.nl

Voor informatie over gynaecologische en verloskunde problemen :
www.nvog.nl

Bij zwangerschap:

www.rondomzwanger.nl

 

Voor informatie over voeding en gewicht :
www.voedingscentrum.nl