Huisartsenpraktijk Blank

Klachtenprocedure

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen en bij de balie in te leveren of mailen naar dokterisrael@dezoed.nl . Onze klachtenfunctionarissen zijn: Annette van der Weele en Debby Noordermeer, zij nemen uw klacht dan in overleg met uw huisarts in behandeling. De huisarts, de klachtenfunctionaris of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klachten uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Nog niet tevreden?

Bent u daarna nog niet tevreden ? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij alle huisartsen van de ZOED Molenwijk zijn aangesloten. Indien u de klacht niet direct met onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht bij de klachtencommissie indienen :

Stichting DOKh

Afdeling Klachten en Geschillen

Robijnstraat 6

1812RB Alkmaar

Tel: 072-5208325 (dagelijks van 9.00 – 15.00 uur)

E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl

Website: www.dokh.nl