Huisartsenpraktijk Blank

Patienten enquete 2017

Uitkomsten patienten enquete 2017

In december hebben wij de driejaarlijkse patientenenquete uitgevoerd, deze enquete is conform de richtlijnen van de NHG. De ervaringen van patienten zijn erg belangrijk om onze zorg goed te houden en waar mogelijk te verbeteren. In de maand december hebben in totaal 30 patienten de vragenlijst anoniem ingevuld. Eind januari hebben wij hier de uitslagen van ontvangen.
Vanuit de uitslagen willen wij de zorg gaan verbeteren voor onze patienten.

Naast verbeterpunten komen er ook veel positieve punten. Zo is er zeer positief gescoord op de speelgelegenheid voor de kinderen. Ook de spoedhulp binnen de praktijk is goed geregeld en de patienten ervaren de assistenten, POH en artsen als zeer behulpzaam.

Uit de enquete blijkt dat de patienten vooral aanmerkingen hebben over het pand. Zo kan het pand een opknapbeurt gebruiken en kan de wachtkamer wat lichter en helder.
|Het klimaat in de wachtkamer is ook niet optimaal volgens de patienten. Daarnaast kunnen patienten in de wachtkamer horen wat er aan de balie wordt besproken.
Naast het pand zien wij ook dat de patienten opmerken dat zij vaak een andere huisarts krijgen en dat de huisarts niet altijd gemakkelijk telefonisch te spreken is.

Om bovenstaande punten te verbeteren hebben wij ons gericht op een aantal punten:
* Wij gaan in etappes het pand opknappen. Wij gaan beginnen bij de entree, de trap zal opgeknapt worden en er zal een extra trapleuning komen. Ook wordt de muur bij de trap aangepakt.
* Met het klimaat in de wachtkamer zijn wij al een aantal jaar bezig om dit te verbeteren, helaas hebben wij op dit moment nog geen oplossing gevonden. Dit blijft een aandachtspunt voor ons.
* Om de patienten meer privacy te bieden aan de balie willen wij meer geluidsdemping in de praktijk. Wij zijn hard op zoek om hier een goed passende oplossing voor te vinden. Hoe deze oplossing gaat vorm krijgen weten wij op dit moment nog niet.
* Het komt vaak voor dat patienten meerdere artsen zien binnen één praktijk. Wij zijn een opleidingspraktijk waardoor wij vaak een arts in opleiding hebben. Daarnaast werken de drie  mannelijke praktijkhoudende huisartsen met een vrouwelijke huisarts samen. De keus is gemaakt om de patiënten ook een vrouwelijke huisarts te bieden als zij hier behoefte aan heeft.  Dit is de reden dat patienten soms een andere huisarts treffen. Wij zullen dit duidelijker op de site vermelden.