Huisartsenpraktijk Blank

Behandelwensen en -grenzen

Wellicht heeft u recent een brief ontvangen van de praktijk over behandelwensen en -grenzen of wilt u op eigen verzoek hierover in gesprek met uw huisarts.

Waarom nadenken over behandelwensen en -grenzen?

Als u plotseling ziek wordt, kunt u op de spoedeisende hulp belanden. Hier heeft u onbekende artsen om u heen. Zij kunnen u vragen stellen over uw behandelwensen. Op zo’n moment kan het emotioneel beladen zijn, waardoor het moeilijk is hierover na te denken. Dan is het lastig om aan te geven wat uw wensen zijn.

Daarom is het verstandig om hier op een eerder moment over na te denken (ook wanneer u gezond bent) en hier met de huisarts over te praten. Dan kunt u met de huisarts de voors en tegens van bepaalde behandelingen rustig op een rij zetten. Wij vinden het als huisartsen belangrijk om op de hoogte te zijn van uw kijk op gezondheid en ziekte en de behandelwensen en -grenzen die volgens u hierbij passen.


Voorbereiden op een eerste gesprek

Afhankelijk van uw (gezondheids)situatie zullen er verschillende onderwerpen meer of minder relevant/ urgent zijn ten tijde van een eerste gesprek. Het kan prettig zijn om voorafgaand aan het gesprek na te denken over een aantal onderwerpen en te bepalen wat voor u belangrijk is om met de dokter te bespreken. Dit kan namelijk van patiënt tot patiënt verschillen. Voorbeelden van vragen waar je voorafgaand aan het gesprek over na kunt denken zijn:

 • Wat wilt u van uw dokter weten?
 • Waar bent u bang voor?
 • Wat wilt u dat de dokter doet als u veel pijn heeft of op een andere manier lijdt?
 • Wanneer wordt het lijden voor u ondraaglijk?
 • Heeft u een schriftelijke wilsverklaring? Of wilt u een wilsverklaring maken? In een wilsverklaring legt u vast wat u wel en niet wilt. En wie namens u beslist als u dat zelf niet meer kunt. Het is belangrijk om die wilsverklaring met uw dokter te bespreken. Dan wordt de verklaring opgenomen in uw medisch dossier.
 • Welke mensen kunnen u helpen als u het moeilijk hebt?
 • Wat kunnen zij voor u doen en wat niet?

Onderaan deze pagina staan enkele websites vermeld die u kunnen ondersteunen. Ook kunt u bij de assistente een folder opvragen.

Tijdens het gesprek

Het kan prettig zijn om een partner, ander familielid of goede vriend mee te nemen naar het gesprek. Ook adviseren wij om aantekeningen te maken of het gesprek op te nemen, bijv. met de mobiele telefoon.

Schriftelijke wilsverklaring

Het kan verstandig zijn om uw wensen vast te leggen in een schriftelijke wilsverklaring.

Hierin schrijft u op welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Het schrijven van een wilsverklaring kan lastig zijn. Een wilsverklaring hoeft geen uitgebreide of ingewikkelde tekst te zijn. Het is wel belangrijk dat de verklaring in eigen woorden geschreven wordt en dat bij de dokter gecontroleerd wordt of dat wat u wenst of wilt ook uitvoerbaar en haalbaar is. Zo is duidelijk dat de verklaring van u is en bij u past.

Hieronder staan een aantal voorbeeldvragen die u kunt beantwoorden in een schriftelijke wilsverklaring. U hoeft niet al deze vragen te beantwoorden. En u kan ook andere dingen opschrijven over wat je wel of niet wilt.

 • Welke behandelingen wilt u wel of niet meer krijgen?
 • Wilt u wel of niet meer gereanimeerd worden na een hartstilstand?
 • Wat wilt u als u een ernstige beroerte hebt gehad, vergevorderde dementie hebt of buiten bewustzijn bent: wilt u dat de dokters er dan alles aan doen om uw leven te verlengen? De dokter geeft u in ieder geval de zorg waarmee je zo comfortabel mogelijk bent in de laatste periode van uw leven.
 • Wilt u aan het einde van uw leven nog naar de intensive care of juist niet meer?
 • In welke situatie zou u euthanasie willen? En wat is voor u ondraaglijk lijden en waarom is dat zo?
 • Wie is uw vertegenwoordiger: wie mag medische beslissingen namens u nemen als u dat zelf niet meer kunt? Wat is de naam, het adres en telefoonnummer van uw vertegenwoordiger?

Voor het opstellen van een wilsverklaring zijn er organisaties die informatie, tips en ook hulpmiddelen bieden. Daar zijn soms kosten aan verbonden.

U moet een schriftelijke wilsverklaring ondertekenen en van datum voorzien. U hoeft dit niet vast te leggen bij een notaris. Zelf moet u er voor zorgen dat deze verklaring ‘up to date’ blijft.

Websites

https://www.thuisarts.nl/levenseinde

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen

https://www.patientenfederatie.nl/extra/levenseinde