De Zoed – Molenwijk

Herhaalservice

Gebruikt u chronisch geneesmiddelen? En vindt u het prettig dat de apotheek voortaan de herhaalrecepten voor u bij uw huisarts aanvraagt? Dan is de Herhaalservice van uw apotheek iets voor u! Met de Herhaalservice vraagt uw apotheek de herhaalrecepten aan bij uw huisarts. Uw huisarts verstrekt het recept rechtstreeks aan uw apotheek. In de apotheek worden de geneesmiddelen voor u klaargezet en krijgt u een telefoontje of berichtje dat u ze kunt komen afhalen.
Natuurlijk kunnen deze geneesmiddelen desgewenst  bij u thuis worden bezorgd.  Bovendien zorgen wij ervoor dat u uw geneesmiddelen zo veel mogelijk tegelijk krijgt. Synchroniseren noemen we dat.

Gemak
De Herhaalservice maakt het u makkelijk. Door het aanvragen van de herhaalrecepten en het klaarzetten van de geneesmiddelen neemt de apotheek het initiatief voor het op peil houden van uw geneesmiddelenvoorraad.

Verhoging therapietrouw
Het is erg belangrijk dat u uw geneesmiddelen op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid gebruikt.
Doordat automatisch de geneesmiddelen voor u worden klaargemaakt merkt u of u wellicht te weinig of te veel gebruikt.Hiermee houdt u beter controle en dit verhoogt
uw therapietrouw.

Veiligheid
Uw apotheek controleert uw geneesmiddelengebruik. Dit gebeurt bij elk recept, zowel automatisch als persoonlijk. Met de Herhaalservice is de apotheker in staat om uw totale geneesmiddelengebruik bij elke herhaalaflevering persoonlijk te evalueren.

Kostenloos
De Herhaalservice is een service die uw apotheek u kosteloos aanbiedt.
Hoe werkt het?
Wilt u gebruikmaken van de Herhaalservice of meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de apotheker of apothekersassistent(e). Deze neemt met u uw actuele geneesmiddelenvoorraad door en spreekt met u af vanaf welke datum de Herhaalservice van start gaat.