De Zoed – Molenwijk

Huisartsen nieuws

De huisartspraktijken van De ZOED (Molenwijk en Schalkwijk) zijn recent bezocht (gevisiteerd) door de onafhankelijke accreditatie organisatie NPA. Dit accreditatie bureau meet als het ware de kwaliteit van zorg zoals die door de huisartsen praktijken geleverd wordt. Accreditatie van de huisartspraktijk is onder andere van belang om de geleverde zorg inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar te […]