De Zoed – Molenwijk

Aanmelden Medgemak

Wellicht heeft u er al van gehoord! De ZOED Molenwijk biedt de gratis app MedGemak aan. Met deze app heeft u via uw smartphone 24/7 inzicht in uw medicatie en bestelt u deze gemakkelijk online. Dit in samenwerking van uw apotheek met uw huisartsenpraktijk. Geïnteresseerd? Download de app Medgemak uit de Google Play Store of Apple App Store. De app moet eenmalig geactiveerd worden. […]


Huisartsen nieuws

De huisartspraktijken van De ZOED (Molenwijk en Schalkwijk) zijn recent bezocht (gevisiteerd) door de onafhankelijke accreditatie organisatie NPA. Dit accreditatie bureau meet als het ware de kwaliteit van zorg zoals die door de huisartsen praktijken geleverd wordt. Accreditatie van de huisartspraktijk is onder andere van belang om de geleverde zorg inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar te […]


Herhaalservice

Gebruikt u chronisch geneesmiddelen? En vindt u het prettig dat de apotheek voortaan de herhaalrecepten voor u bij uw huisarts aanvraagt? Dan is de Herhaalservice van uw apotheek iets voor u! Met de Herhaalservice vraagt uw apotheek de herhaalrecepten aan bij uw huisarts. Uw huisarts verstrekt het recept rechtstreeks aan uw apotheek. In de apotheek worden de […]


De ZOED nieuws

Voor u ligt de allereerste digitale versie van De ZOED nieuwsbrief. Deze eerste digitale versie volgt op de eerste, gedrukte, versie welke weids in de buurt is verspreid. Deze nieuwsbrief heeft u per mail ontvangen omdat u heeft aangegeven bij uw huisarts, apotheek of andere zorgverlener deze digitaal te willen blijven ontvangen. Zoals u verderop […]


Apotheek Nieuws

ApotheCare,een nieuwe service van uw apotheek  Bij  ApotheCare  komt onze Farmaceutisch Consulente bij u op huisbezoek. Zij heeft medische kennis en is daarnaast opgeleid voor verpleegtechnische basishandelingen. Huisbezoek Het doel is om te inventarissen hoe u thuis omgaat met uw medicijnen en hulpmiddelen zoals wondverband of incontinentiematerialen. Hoe de kwaliteit en het gebruik rondom medicijnen […]


Diëtisten Nieuws

Onze diëtiste Maren heeft hier veel ervaring mee en veel kennis over. Drie jaar heeft zij in ziekenhuizen op het platteland in Zuid-Afrika gewerkt en hier veel ervaring over opgedaan. “Dagelijks zag ik mensen met ondervoeding. Kinderen, ouderen en zieke personen kampten met een te lage voedingsopname en laag gewicht waardoor het lichaam verzwakt. Maar […]